DSC_4451
Tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holoserica subsp. holubyana)
Tořič čmelákovitý Holubyho (Ophrys holoserica subsp. holubyana)
Vstavač mužský - orchis mascula
Vstavač mužský - orchis mascula
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
Bradáček vejčitý
Pětiprstka hustokvětá
Hlavinka horská
Hlavinka horská
Hlavinka horská
Vemeník dvoulistý
Vemeník dvoulistý
Bradáček vejčitý
Pětiprstka hustokvětá